Управлінська компетентність керівника дошкільного закладу

Останнім часом помітно зросла зацікавленість не тільки учених, а й педагогів-практиків у вивченні проблеми управлінської компетентності керівника навчального закладу, що говорить про важливість і соціальну значущість проблеми. Сучасний керівник навчального закладу не стільки має давати розпорядження, скільки співпрацювати, а це означає, що потрібно змінити стиль роботи, виробити нову управлінську культуру. Для цього слід по-перше, перебудуватися, змінитись внутрішньо, підходити до вихователя й дітей не з позиції учасника спільної діяльності, в якій зацікавлені всі; по-друге, прагнути більше знати з наукової точки зору про людину та сучасне управління. Завідуюча дошкільного навчального закладу стає ключовою фігурою в здійсненні управлінської діяльності навчально-виховного процесу. Тому модернізація освітнього процесу вимагає зробити універсальними вимоги до професійної компетенції керівника навчального закладу, а саме:
керівник має володіти технологіями менеджменту й маркетингу в освіті, щоб не залишитися осторонь від реалій сучасного життя. Він лідер-менеджер, який управляє педагогічною системою навчального закладу, її розвитком, організовує й стимулює професійну діяльність педагогічних працівників, сприяє формуванню культури організації, організовує та забезпечує їх діяльність, вивчає попит на освітні послуги, організовує та забезпечує їх якість. Саме ці питання розглядалися на районному методичному об’єднанні завідуючих дошкільних навчальних закладів та заступників директорів НВК яке було проведено на базі дошкільного навчального закладу «Пролісок» с. Цибулеве.
Завідуюча Рябошапка Л.М. дошкільного навчального закладу «Віночок» с. Диківка поділилась досвідом роботи по організації створення умов для роботи педагогів, в яких кожен міг би самореалізуватися.
Методист відділу освіти райдержадміністрації Рябошапка В.П. із учасниками заходу провела круглий стіл по запровадженню державно-громадської моделі управління навчальним закладом, який передбачає залучення до управлінських процесів широкого загалу педагогічної громадськості, батьків, громадських організацій. Завідуючі Костелецька Г.Ф., Дорощук В.Л., заступник директора ОНЗ Петрівский НВК довели присутнім, що одним з головних напрямків оновлення управлінської діяльності є набуття знань і вмінь щодо управління дошкільним закладом як соціальною системою. Завідуюча у такому вимірі стає соціальним лідером, який повинен одноосібно приймати управлінські рішення. Перехід на нову структуру та зміст загальної середньої освіти потребує створення принципово нових моделей науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. .
Для досягнення мети в практичній діяльності керівник використовує різні управлінські технології, підходи. Наукові підходи утворюють певні моделі управлінської діяльності: системний підхід; ситуаційний підхід; програмне управління; колегіальне управління; управління якістю освіти; адаптивне управління; особистісно-зорієнтоване управління; демократичне управління; управління інноваційними процесами.
Застосування сучасного комплексу знань і умінь теорії управління, здійснення інноваційної діяльності стає основою оновлення освітнього процесу, реформування освітньої галузі й підвищення статусу самого працівника. Обов’язок керівника – створити умови, в яких кожен міг би самореалізуватися.